* sur We Heart It.
pakizah:

Dubai, UAE
1971
Eve Arnold
KSA ~
abdalmjeed:

#Riyadh #KSA
B on We Heart It. http://weheartit.com/entry/77392630
Saudi Arabia - Riyadh 1979
Riyadh
jewels design mag2
Yaksheetasri Professional…